Hladké přistání VSO po cestě kolem světa

Tak jsme se opět v prostředí velkého sálu KC Česká Třebová zasnili a procestovali jsme spolu s Vámi, našimi věrnými fanoušky, různá zákoutí naší planety. Cesta kolem světa začala v džungli velkoměst USA, dále pokračovala přes Evropu, konkrétně Německo, Francie nebo Slovensko. Nešlo samozřejmě vynechat Českou Republiku, kterou jistě máme všichni nejraději. Výlet dále vedl až do nekonečného Ruska, které bylo představeno v malé dixielandové partě. Pak už jsme přes Dálný východ dorazili do Austrálie a rychlým přeletem přes Hawaj až do Brazílie. Závěr ovšem patřil připomínce, že nádherný je celý náš svět, což nám úžasně přednesl Stanislav Voleský na trumpetu. Ani přípitek na konec, že jsme se všichni šťastně vrátili domů, nebyl k zahození a to i přes fakt, že tequila už opravdu není.

Toto vše pro Vás zařídil Velký swingový orchestr, který užasně vedl a dirigoval Milan Špičák, slovem provázela příjemná Zuzana Kupková a svými hlasy oddaně švitořili Eva Kolářová a Petr Skalický. Ve všech sekcích orchestru se také představili sólisté, kteří pro Vás u sól téměř potili krev.

Všem, kteří jste přišli na koncert, děkujeme za výbornou atmosféru a věřím, že jste si koncert užili stejně tak, jako Váš Velký swingový orchestr.

Brzy se budeme těšit na viděnou či na slyšenou.