Vznikla nám nová dechovka z VSO?

Dobrý den milí příznivci VSO,

30.září se v domově pro seniory v České Třebové stala neobvyklá věc. Z členů Velkého swingového orchestru, za pomoci několika doplněných hráčů „záskoků“, se stala na jednu hodinu dechovka. V součinnosti s personálem domova pro seniory jsme tak mohli zpříjemnit podvečer dědečkům, babičkám i samotným zaměstnancům domova. Věřím, že se to všem líbilo. Svědčí o tom i reakce Heleny Mechlové, kterou s radostí přikládám.

Osobně se budu těšit na další vystoupení „swingové dechovky“ a zároveň i vámi oblíbeného Velkého swingového orchestru.

Koncert dechovky v Domově pro seniory

Jedním z posledních hudebních vystoupení „Pod balkony“, které mělo v teplých podzimních dnech proběhnout na zahradě českotřebovského Domova pro seniory, byl koncert dechovky.

Bohužel, tuto akci, která měla být pořádána u příležitosti oslav Dne seniorů dne 30. 9., překazil déšť.

Hudebníci se museli přesunout do bufetu domova. Kapela dechovky, složená převážně z muzikantů Velkého swingového orchestru Česká Třebová, odehrála hodinový koncert přes mikrofon do domovního rozhlasu. I tak se ale akce vydařila. Senioři si na pokojích u rádia zpívali společně s dechovkou a panem Petrem Skalickým, který zároveň koncert i moderoval.

Děkuji všem hudebníkům, kteří se koncertu zúčastnili, panu Skalickému za moderování celé akce a nemalé díky patří i Pavle Strouhalové, která celou akci ve spolupráci s muzikanty připravila.